In Brand Accountants
vindt u een proactieve en betrouwbare partner

Bij Brand Accountants tellen niet alleen de cijfers

Bedrijfsadvies

Iedere ondernemer heeft te maken met een grote diversiteit aan bedrijfsproblematieken. Iedere situatie vergt daarom een op maat gesneden advies, waarbij het van belang is dat wij ons kunnen verplaatsen in uw situatie, uw drive en uw vraagstukken. Om u te begrijpen willen wij u leren kennen. Uw passie inspireert ons en geeft ons een beeld hoe wij u het beste kunnen adviseren. Samen komen we zo tot de juiste analyse.

Bedrijfsovernames

Brand Accountants is een betrouwbare sparringpartner voor advies en bemiddeling bij fusies, bedrijfsovernames (koop- en verkoop), waardebepalingen en financieringen. Technische deskundigheid, betrokkenheid en empathisch vermogen zijn hierbij belangrijke aandachtsgebieden.

Kostprijscalculatie

In een groot aantal sectoren zijn de marges tussen verkoop- en kostprijs de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen te staan. Het is van groot belang juist geïnformeerd te blijven om de winstgevendheid van uw bedrijf zoveel mogelijk te waarborgen.

Kostprijscalculaties moeten u een duidelijk inzicht verschaffen in specifieke kostengedragingen en kostprijsmethoden. Theoretisch onderbouwd en toepasbaar in de praktijk.

Voorraadbeheer

Voorraadbeheersing is een belangrijk onderdeel voor een gezonde voortzetting van uw onderneming.
U wilt te allen tijde optimaal kunnen blijven voldoen aan de vraag van uw klanten. Hiervoor is het nodige voorbereidende werk noodzakelijk.
  • Welke voorraden raken snel op en welke blijven juist langer liggen?
  • Hoe houdt u schommelingen in vraag en aanbod binnen uw sector in de gaten?
  • Welk serviceniveau streeft u na?
  • Wat zijn de financiële gevolgen als u niet aan de vraag van de klant kunt voldoen?
Voor ondersteuning bij deze en andere bedrijfseconomische thema's bent u bij ons aan het juiste adres.