In Brand Accountants
vindt u een proactieve en betrouwbare partner

Bij Brand Accountants tellen niet alleen de cijfers

Belastingen

Het verkrijgen en behouden van overzicht op het grote aantal fiscale regelingen is wel zo handig.

Fiscale optimalisatie belastingaangiften

Brand Accountants biedt u deskundigheid en ondersteuning om een fiscaal optimale situatie voor uw bedrijf tot stand te brengen.

Aangifte omzetbelasting

Bent u als ondernemer belastingplichtig voor de omzetbelasting of is er een vrijstelling van kracht?

Brand Accountants ontzorgt.

De aangifte omzetbelasting moet op tijd worden opgesteld en ingediend, maandelijks, per kwartaal of per jaar. Wij controleren voor u of de belastingdienst alles accuraat en correct heeft afgehandeld.

Aangifte vennootschapsbelasting

Uw financiële jaarstukken moeten op de juiste wijze bij de belastingdienst worden ingediend.

Bij het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting worden alle relevante stukken beoordeeld. We stellen uw aangifte zo gunstig mogelijk op. We kijken vervolgens of er mogelijkheden tot belastingbesparing zijn. Bijvoorbeeld investeringsaftrek, willekeurige afschrijvingen, deelnemingsvrijstelling en het wel of niet aangaan van een fiscale eenheid kunnen een belangrijke rol spelen.

Aangifte inkomstenbelasting

Als zelfstandig ondernemer betaalt u inkomstenbelasting over uw belastbaar inkomen. U kunt op drie manieren belastingaangifte doen:
  1. U doet het zelf; online via de site van de Belastingdienst
  2. U gebruikt administratiesoftware
  3. U laat het over aan een accountant of financieel adviseur
De aangifte inkomstenbelasting resulteert uiteindelijk in de definitieve aanslag, die verrekend wordt met de voorlopige aanslag.

Aangifte erfbelasting of schenkbelasting

Bij een nalatenschap van vermogen en/of bezittingen moet, hoe vervelend ook, aangifte van erfbelasting worden gedaan. Deze aangifte moet binnen acht maanden na het overlijden worden opgesteld en ingediend.

Het type van het testament en de complexiteit van de erfenis bepalen met welke diensten wij u kunnen ondersteunen.

Mogelijke werkzaamheden:
  1. Aanvraag van uitstel voor de definitieve aanslag erfbelasting
  2. Verzameling gegevens en belanghebbenden
  3. Het opmaken van de balans; bezit en vermogen